Skip links

FAQ FAQ

Antwoorden op de meest gestelde vragen.

Staat uw vraag er niet bij?

Algemene vragen

Bent u geïnteresseerd in een van onze producten en nog geen klant bij ons? Neem dan eerst telefonisch contact op. Wij leggen u graag onze werkwijze uit en maken voor u een klantaccount aan zodat u kunt genieten van de vele voordelen. Of bezoek vrijblijvend ons safety experience center in Oosterhout.

Meer informatie Play Video

Alles wat je leert in onze cursussen is direct toepasbaar in de praktijk. De kracht van EMS Risico ligt in het zelf ontwikkelen van lesproducten en -methodes die afgestemd zijn op de wensen van onze klanten. Wij volgen dagelijks de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. Veiligheidsbeleving door professionals met oog voor sfeer, praktijk, teamwork, maatwerk en innovatie. Leren heeft pas effect als de cursist gemotiveerd. Wij dragen zorg voor een veilige leer- en werkomgeving. We make safety fun.

Onze certificaten zijn 24 uur na het volgen van de cursus beschikbaar via ons klanten- en cursistenportaal. Inloggen kan hier. Opleidingen die IKK-proof zijn of het certificaat via een keurmerk beschikbaar wordt gesteld vragen een aantal weken verwerkingstijd (in vakantieperiodes kan dit extra tijd kosten). Wij zijn hier afhankelijk van derde partijen. Mocht u een certificaat zijn kwijtgeraakt neem dan contact met ons op. Voor het aanmaken van een nieuw certificaat worden administratiekosten gerekend.

Het certificaat van EMS Risico heeft conform de richtlijnen van het NIKTA een geldigheidsduur van 1 jaar. Om in noodsituaties adequaat te kunnen opereren zal het nodig zijn het opleidingsniveau van de BHV’ers op peil te houden. Dit betekent (afhankelijk van onder meer de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten) dat er regelmatig na of bijscholing van de BHV’ers zal moeten plaatsvinden.

EMS Risico vindt het belangrijk om regelmatig de procedures en handelingen te herhalen. Want weet jij nog na een jaar wat je precies moet doen bij een noodgeval? Als je in een situatie terecht komt dat je als BHV’er moet optreden, wil je adequaat kunnen handelen. Daarom is regelmatig oefenen uiterst belangrijk! Onderzoek en advies van de arbeidsinspectie wijst uit dat minimaal 1 keer per jaar te trainen de norm is. Echter kan de frequentie voor hoog risico bedrijven hoger liggen.

Onze certificaten zijn 24 uur na het volgen van de cursus beschikbaar via ons klanten- en cursistenportaal. Inloggen kan hier. Opleidingen die IKK-proof zijn of het certificaat via een keurmerk beschikbaar wordt gesteld vragen een aantal weken verwerkingstijd (in vakantieperiodes kan dit extra tijd kosten). Wij zijn hier afhankelijk van derde partijen. Mocht u een certificaat zijn kwijtgeraakt neem dan contact met ons op. Voor het aanmaken van een nieuw certificaat worden administratiekosten gerekend.

Dit is mogelijk bij minimaal 8 deelnemers. Wij stemmen het lesprogramma op maat af en kijken naar uw risico’s. Wel worden er minimale eisen gesteld aan de noodzakelijke lesruimten en verzorging van de lunch. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Voor het hoogste leerrendement adviseren wij een combi te maken van (ontruimings)oefeningen op de eigen locatie en de training te volgen in ons Safety Experience Center.

Voordelen van ons Safety Experience Center:

 • Cursisten zijn een dagje uit. Geen afleiding van de eigen werkplek en collega’s en ze kunnen totaal focussen op de leerstof.
 • Meer leerrendement omdat alle lesmaterialen klaarstaan en direct inzetbaar.
 • Heerlijke Urban lunch
 • Moderne lesmiddelen
 • Voldoende lesruimten die aangepast is op de wensen van onze klanten
 • Teambuilding. Boek een training als groep en combineer leerplezier met een teambuildingsactiviteit.

Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 9:00 – 17:00 uur. Onze training locatie is op de dag van de cursus altijd een uur eerder geopend. Cursisten dienen zich minimaal een kwartier voor tijd te melden. Let op; lestijden kunnen afwijken van onze openingstijden. Wij verzorgen dag- als avondtrainingen. Bij inschrijving ontvangt u een e-mail met een beschrijving van de cursus, voorbereiding, lesdata, lestijden en locatie. Bewaar deze goed en blok de cursus in uw (digitale) agenda.

Bij EMS Risico kun je op meerdere manieren betalen:

 • Per factuur (let op onze betalingsvoorwaarden)
 • Contant (dit is alleen mogelijk bij geselecteerde workshops)
 • Digitaal betaalverzoek (dit is alleen mogelijk bij het afrekenen van producten op onze locatie)

Wet- en regelgeving

De wet is duidelijk over BHV: elke werkgever moet zich laten bijstaan door een of meer werknemers die (door de werkgever) zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners. Dit staat in artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Hierin staat ook dat bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige BHV cursus en uitrusting dat zij de taken van een BHV’er naar behoren kunnen vervullen.

De afkorting BHV betekent bedrijfshulpverlening. Dit is de hulp die wordt verleend bij incidenten van jouw bedrijf, die de gezondheid en de veiligheid van jou en jouw werknemers en andere aanwezigen bedreigen.

De BHV’ers zorgen ervoor dat schade en letsel zoveel mogelijk wordt beperkt en voorkomen. In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Elke werkgever is verplicht om goed voorbereid te zijn op brand, ontruiming en ongevallen. De werkgever moet zich hierbij ondersteunen door deskundige bedrijfshulpverleners.

Naast bedrijfshulpverlening, betekent BHV ook basishulpverlening en burgerhulpverlening.

Wat zijn de taken van een BHV’er? Het woord zegt het al: een bedrijfshulpverlener biedt eerste hulp bij een ongeval, brand of ontruiming totdat de professionele hulpdiensten het overnemen.

De taken van een BHV’er volgens de Arbowet, artikel 15:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
 • Het bestrijden en/of beperken van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
 • In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf en omgeving.
 • Preventief gevaarlijke situaties voorkomen.

Een BHV’er is opgeleid om te handelen in nood om klanten en werknemers in veiligheid te brengen. Zo weet een bedrijfshulpverlener wat hij  moet doen om alle aanwezigen veilig te evacueren en hoe hij moet handelen bij eerste hulp. Een bedrijfshulpverlener kan bijvoorbeeld reanimeren en verbanden aanleggen.

Ja. Elk bedrijf in Nederland met minimaal 1 werknemer is verplicht om een aantal bedrijfshulpverleners binnen het bedrijf te hebben die goed zijn voorbereid op brand, ontruiming en ongevallen.

BHV in de Arbowet

 • In artikel 3 van de Arbowet omschrijft de verplichting tot bedrijfshulpverlening. Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen omtrent ontruiming, brand en ongevallen.
 • In artikel 15 van de Arbowet wordt omschreven dat de werkgever verplicht is om zich te laten ondersteunen door bedrijfshulpverleners. Daarnaast staat er in artikel 15 de taken van de bedrijfshulpverleners en de verplichting tot opleiding van de bedrijfshulpverleners.

EHBO is verplicht als uit de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is gebleken dat de kans op een ongeval groter is dan bij een gemiddeld bedrijf. Wanneer blijkt dat het hebben van BHV’ers onvoldoende is om de aanwezige risico’s te verkleinen, dan is het opleiden van EHBO’ers verstandig en nodig.

Het is heel begrijpelijk dat je van betekenis wilt zijn als het er echt toe doet. Eerst maar een EHBO cursus volgen dus. Of toch een BHV cursus? Wat is nou eigenlijk het verschil tussen beide? En wanneer kies je voor de een en wanneer voor de ander? We leggen het je graag uit.

Wat is het verschil tussen een EHBO’s en een BHV’er?

Een EHBO’er is iemand die, zoals de naam het al zegt, de eerste hulp kan verlenen bij ongevallen. Dit zowel voor levensreddende eerste hulp als voor niet levensreddende eerste hulp zoals splinters, botbreuken, bloedneuzen, brandwonden, etc. Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) wordt opgeleid in (beginnende) brand bestrijden, alarmeren, ontruimen en communiceren en in het verlenen van levensreddende eerste hulp. Dit laatste betekent dat je leert te reanimeren (inclusief gebruik van de AED) en hoe te handelen bij actieve bloedingen, verstikking en verslikking.

Is een BHV cursus dan een uitgebreidere variant op de EHBO cursus?

De BHV cursus is niet zozeer een uitbreiding op de EHBO cursus. Bij de EHBO cursus leer je meer vaardigheden met betrekking tot het verlenen van eerste hulp. Ook ga je bij een EHBO cursus meer de diepgang in. Terwijl je bij de BHV cursus naast het verlenen van eerste hulp ook leert om een pand te ontruimen en een beginnende brand te blussen. De BHV cursus biedt dus een iets gevarieerder pakket en is meer gericht op werksituaties. EHBO is ook geschikt voor evenementenhulpverleners en thuis.

EHBO of BHV op het werk?

De Arbowet verplicht de aanwezigheid van voldoende Bhv’ers in een organisatie. Hoeveel er beschikbaar moeten zijn, is afhankelijk van het aantal werknemers en de risico’s in het bedrijf. In sommige organisaties is het risico op letsel groter dan gemiddeld, waardoor het ook verstandig is om EHBO’ers op te leiden.

Nee, het is niet verplicht. Toch is het belangrijk dat iemand leiding geeft tijdens een calamiteit. Dit zijn vaak stressvolle situaties waarbij er ook nog eens snel gehandeld moet worden. Een ploegleider en/of Hoofd BHV is getraind om besluiten te kunnen nemen. Hoofd BHV voert ook nog strategische taken uit om de bedrijfsnoodorganisatie goed op te zetten.

De afkorting IKK staat voor Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en is sinds 2018 in werking gesteld. In de nieuwe wet IKK is afgesproken dat elk kinderdagverblijf, BSO, TSO en elke peuterspeelzaal altijd iemand aanwezig moet zijn met een geldig en erkend Kinder-EHBO-certificaat. Bent u werkzaam in de branche Kinderopvang, Gastouder of als medewerker bij een BSO/TSO volg dan een van onze IKK-cursussen. Zo voldoet aan de gestelde normeringen en eisen.

In de Staatscourant staat de officiële lijst met geldige EHBO-certificaten voor de gehele kinderopvang gepubliceerd:

 • Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis;
 • Eerste Hulp van Het Oranje Kruis, voor zover afgegeven per 1 januari 2017;
 • Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van NedCert;
 • Acute Zorg bij kinderen van NIKTA;
 • Bedrijfshulpverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;
 • Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;
 • Eerstehulpverlener Medic & Fire First Aid ® Europe Course van NIKTA;
 • Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert;
 • Acute Zorg aan Kind en Omgeving van de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening;
 • Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV;
 • Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis;
 • Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening;
 • Advanced Medical Responder: Eerste hulp Aan Kinderen (AMR3: EHAK IKK) van CIBOT;
 • Bedrijfshulpverlening Kind van CIBOT;
 • Eerste Hulp Bij Ongelukken onderwijs voor baby’s en kinderen van Livis.

Brandblussers en de brandslanghaspels hangen in veel gebouwen. Voor bedrijven en organisaties is het volgens de bouwbesluit 2012 verplicht om brandblussers te laten onderhouden en te keuren door REOB gecertificeerde servicemonteurs.

Brandblussers voor particuliergebruik in privéwoningen hoeven niet gecontroleerd en onderhouden te worden. Het is echter wel raadzaam om dit regelmatig te laten onderhouden.

Bron: bouwbesluit 2012 Artikel 6.31. Blustoestellen

Alle brandblussers moeten volgens de wet minimaal één keer in de twee jaar worden gekeurd. Het onderhoud dient uitgevoerd te worden volgens de NEN 2559 en volgens deze NORM is het verplicht om brandblussers jaarlijks te onderhouden. Ook de verzekeraar eist jaarlijkse controle.

Voor controle en onderhoud aan brandblussers is per 1 juli 2001 is een norm van kracht geworden. Deze norm stelt welke brandblussers moeten worden gecontroleerd en gereviseerd. In deze NEN 2559 norm worden onderhoudsprocedures en -werkzaamheden gedetailleerd weergegeven. Wij kunnen in samenwerking met onze partner Ribrandy deze controles voor u jaarlijks uitvoeren.

De intervallen voor het onderhoud van brandblussers zijn in de NEN 2559 als volgt voorzien:

 • Jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon (REOB gecertificeerd)
 • Vijfjaarlijks, uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van schuimblussers (ons advies is het vervangen van een nieuwe brandblusser)
 • Revisie na tien jaar: de blusser wordt volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst; CO2-blussers worden afgeperst en geijkt
 • Na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud opnieuw plaats
 • Na twintig jaar moeten de brandblussers worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld

Het is belangrijk dat een ontruimingsplattegrond op een zichtbare plek hangt zonder obstakels ervoor. Het is handig om ontruimingsplattegronden op te hangen waar medewerkers en bezoekers gelegenheid hebben de informatie te bekijken. Denk aan de nabijheid van liften, koffieautomaten, kopieermachines, wachtruimten, toiletgroepen enz.

Je kunt er ook voor kiezen, indien de situatie dat toelaat, om een ontruimingsplattegrond op te hangen bij brandslanghaspels en brandblussers, zodat de veiligheidsproducten bij elkaar hangen.

In het bouwbesluit staat aangeven dat wanneer er een brandmeldinstallatie in het gebouw aanwezig is, er ook een ontruimingsplattegrond aanwezig moet zijn.

Ontruimingsplattegronden zijn ook een onderdeel van een Bedrijfsnoodplan.

Hoeveel ontruimingsplattegronden er nodig zijn, hangt van een aantal factoren af. O.a. de grootte van het gebouw en het aantal verdiepingen.

Wij adviseren om elke verdieping minimaal 1 ontruimingsplattegrond en afhankelijk van de grootte van de verdieping, dit aan te vullen met extra ontruimingsplattegronden.

Een ontruimingsplattegrond moet bevestigd worden op een zichtbare hoogte van 1.60 meter. Dit is gemeten vanaf de vloer tot het midden van de plattegrond. Het is belangrijk dat ontruimingsplattegronden voor iedereen zichtbaar is, daarom is het niet verstandig dat het te laag of te hoog hangt.

Na het volgen van een EHBO, Reanimatie of BHV cursus kunt u zich aanmelden als burgerhulpverlener  bij HartslagNu. Zorg ervoor dat u jaarlijks uw nieuwe certificaat upload in het systeem om geregistreerd te blijven.

Cursusinformatie

De contactpersoon en cursist van uw organisatie krijgt 60 dagen voor het verlopen van het certificaat een herinnering om in te schrijven voor een nascholing. Wij adviseren u dit tijdig te doen aangezien bepaalde voorkeursdata of cursussen snel vol kunnen lopen. Als u inlogt bij “Mijn EMS” krijgt u een overzicht te zien van uw certificaten en komende trainingen.

Klik op de link van de leeromgeving in de e-mail die u hebt ontvangen bij de inschrijving van uw cursus. Login met uw e-mailadres en eigen gekozen wachtwoord. Gebruikt u het systeem voor de eerste keer dan dient u eerst uzelf te registreren.

Bij de eerste keer inloggen op de EMS Risico Academie dient u eerst zichzelf te registreren. In het klanten- en cursistenportaal “Mijn EMS” kunt u klikken op wachtwoord vergeten als u niet kunt inloggen. Volg hierna het stappenplan in de ontvangen e-mail met instructies.

let op; u dient in te loggen met het e-mailadres dat bij ons is geregistreerd of opgegeven. Dit kan dus een werk e-mailadres of ander e-mailadres zijn aangemaakt door uw contactpersoon of het mailadres is niet volledig of verkeerd ingevuld.

Als inloggen na bovenstaande stappen nog niet lukt neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Op dit moment wordt de leeromgeving verhuisd en oude data geïmporteerd. Hierdoor is het tijdelijk niet mogelijk het examen voor de IKK opleiding af te ronden. Dit heeft echter geen invloed op het voltooien van uw cursus en het examen mag u tijdelijk negeren.

Indien u klant bij ons bent kunt u rechtstreeks via het klanten- en cursistenportaal “Mijn EMS” inschrijven bij de beschikbare data. Is een cursus vol en wilt u op de wachtlijst gezet worden dan kunt u dit ook via het systeem aanvragen. Wij zullen bij afmeldingen de wachtlijst op volgorde informeren. Na inschrijving ontvangt de cursist en contactpersoon een bevestiging met alle noodzakelijke informatie.

Wilt u als groep inschrijven neem dan contact met ons op. Wij kunnen speciaal gereserveerde data voor u ter beschikking stellen.

Mocht je onverhoopt een cursus niet kunnen bijwonen, dan is het mogelijk deze te annuleren of verplaatsen. Bekijk hieronder onze voorwaarden voor het annuleren en verplaatsen van een cursus of voor wanneer je zonder afmelding niet aanwezig bent geweest. Ook is het mogelijk een andere cursist  i.p.v. de opgegeven cursist de cursus te laten volgen.

Opdrachtgever of deelnemer kan deelname aan een cursus alleen schriftelijk, per mail, annuleren. Kosteloos annuleren kan tot 4 weken (20 werkdagen) voor aanvang van de cursus. Na deze termijn zijn hier kosten aan verbonden.

Tot 2 weken (10 werkdagen) voor aanvang van de cursus is de opdrachtgever of deelnemer bij annulering de helft van het cursusgeld verschuldigd. Wordt een cursus minder dan 1 week (5 werkdagen) voor aanvang geannuleerd, dan is een volledige vergoeding van het cursusgeld verschuldigd.

We make
Safety funeasyexcitingeffective

Opleidingen / Advies / Keuringen / Veiligheidsproducten /Innovatie

We use cookies to provide the best web experience possible .

Staat uw vraag er niet bij?

Heb je vragen over onze trainingen of andere zaken? Neem dan contact met ons op. Ons team van ervaren medewerkers staat voor u klaar.

Paterserf 3, 4904 AA Oosterhout

E-mail: info@emsrisico.com

Telefoon: 0162-429 451


  This website uses cookies to improve your web experience.
  Home
  Login | Mijn EMS
  Leeromgeving
  Cursusoverzicht