Skip links

PRIVACY PRIVACY

POLICY

Wij nemen jouw privacy heel serieus.

In dit privacybeleid beschrijven we hoe en waarom we welke informatie verzamelen als je onze website(s) bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Graag vertellen wij jou hoe we deze informatie registreren en gebruiken.

Heeft u een vraag? Neem contact op

Privacy policy

1.Welke gegevens worden verwerkt?

EMS Risico ontvangt gegevens van de opdrachtgever om o.a een account aan te maken. Daarna voert opdrachtgever de persoonsgegevens zelf online in en beheert / verwerkt deze. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen voor aanmelding voor een account, een opleiding, aanvraag voor een offerte, een dienstverlening, aanmelding voor onze nieuwsberichten of als u op andere wijze contact met ons opneemt.  Conform de AVG is de opdrachtgever dus de “verwerker”.

U levert ons o.a. de volgende gegevens: uw (bedrijfs)naam, adresgegevens, geboortedatum, factuurgegevens, e-mailadres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld en overige informatie/ c.q. documenten die u aan ons verstrekt. EMS Risico bewaart persoonsgegevens in het kader van uw opleiding(en), zoals de actuele status van de opleidingen, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

2.Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• een persoonlijke en/of bedrijfsaccount aan te maken
• de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding; 
• het verzorgen van de door u gekozen opleiding; 
• de administratieve afhandeling van uw bestelling of opdracht tot dienstverlening
• het verwerken van de financiële administratie; 
• om toegang te geven tot de online leerstof;
• om u inzage te geven over de status van uw opleidingen en certificaten
• om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
• om te voldoen aan wet- en regelgeving.

3.Inzage in uw gegevens

U heeft ten alle tijde online de mogelijkheid en het recht op inzage van uw gegevens;

  • De contactpersoon heeft hierbij uitsluitend inzage in de verzamelde gegevens van zichzelf en zijn cursisten.
  • De cursist heeft hierbij uitsluitend inzage in zijn eigen gegevens.

4.Algemene informatie

Via deze Privacy Policy informeert EMS Risico u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de AVG/ GDPR stelt. Met het verstrekken van uw gegevens gaat u akkoord met onze privacy policy. 

Onze werknemers en door ons ingeschakelde partners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Met deze partners heeft EMS Risico daarom, indien noodzakelijk,  ook een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

5.Bezoekgegevens website

EMS Risico maakt gebruik van cookies en technieken om jou een optimale bezoekerservaring te bieden. Het gebruik van cookies is volkomen veilig en cookies worden nooit gebruikt om privégegevens zoals wachtwoorden te achterhalen. Met cookies zorgen wij ervoor dat onze websites en e-mailcampagnes goed werken, vind je sneller wat je zoekt, bieden wij jou relevante informatie, advertenties en analyseren wij het gebruik van onze website(s). Om goed gebruik te kunnen maken van onze website adviseren wij je om onze cookies te accepteren. 

Na het accepteren van onze cookies worden er tekstbestandjes op jouw computer geplaatst waarmee wij een aantal anonieme gegevens kunnen inzien. 

Type cookies die EMS Risico gebruikt

  1. Noodzakelijke cookies: Cookies die ervoor zorgen dat de website goed werkt, dat je door de website kan navigeren en de functies van de website kan gebruiken. Deze cookies identificeren je niet als individu. Als je niet akkoord gaat met deze cookies, kan dit invloed hebben op de werking van de website of delen ervan.
  2. Functionele cookies: Cookies die onthouden welke keuzes je tijdens het webbezoek maakt om een meer gepersonaliseerde online-ervaring te bieden. De informatie die deze cookies verzamelen, zal geen persoonlijk identificeerbare informatie zijn maar alleen informatie bevatten over de pagina’s die je bezocht hebt. Zo kunnen wij jou laten zien welke cursussen je bekeken hebt. Als je niet akkoord gaat met deze cookies, kan dit invloed hebben op de prestaties en functionaliteit van het BHV.NL-platform of de website en kan de toegang tot de inhoud van het platform of de website beperkt worden.
  3. Prestatie cookies: Cookies waarmee wij informatie krijgen over de bezochte webpagina’s, de tijd doorgebracht op de website en eventueel ondervonden problemen, zoals foutmeldingen. Dit helpt ons bij het begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze websites zodat wij de prestaties kunnen verbeteren en communicatie kunnen aansluiten op de informatiebehoefte van de bezoekers van onze website en waarmee wij eventuele problemen op de website snel kunnen ontdekken en oplossen. Deze cookies identificeren je niet als individu. Alle gegevens worden anoniem verzameld en samengevoegd.
  4. Targeting/advertentie cookies: deze cookies volgen je langere tijd over verschillende websites en zijn in staat een profiel op te bouwen. Hierdoor kun je worden gesegmenteerd op specifieke interesses. Deze cookies worden veel gebruikt om online gerichter en persoonlijker e-mails te sturen en advertenties te tonen.

6.Delen of verkopen van gegevens

EMS Risico deelt of verkoopt geen gegevens aan derden, behalve als dit noodzakelijk is;

  • ten behoeve van certificering  door het NIKTA, Het Oranje kruis, Het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad etc.; naam en geboortedatum
  • of een dienstverlening namens EMS Risico door derden; naam bedrijf, contactpersoon en adresgegevens

7.Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken.

EMS Risico bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. EMS Risico mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven. 

Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

8.Recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens en/of documenten in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een gespecificeerd verzoek tot EMS Risico richten door een e-mail sturen naar info@emsrisico.nl, onder vermelding van uw naam en adres.

In geval van een verzoek tot verwijdering zal EMS Risico de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

9.Datalek

Een datalek wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens (artikel 34a, eerste lid, Wbp).

Het datalek wordt ook gemeld aan de betrokkene(n) indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens organisatie of persoonlijke levenssfeer.

10.Wijzigingen

EMS Risico kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 10 september 2023.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle commerciële websites van EMS Risico VOF : www.ehbokids.nl, www.emsrisico.com, www.tenfourproducts.nl.

Stel voor   bewerken

Bezoekadres

Paterserf 3
4904 AA Oosterhout

Postadres

A. Kuijperstraat 61
4908 CN Oosterhout

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
09:00 – 17:00 uur

Informatie

K.v.K. Breda: 85031305
BTW: NL863479327B01

This website uses cookies to improve your web experience.
Home
Login | Mijn EMS
Leeromgeving
Cursusoverzicht